Regulamin

Wróć do listy stron

 1. Regulamin stanowi prawną podstawę określającą zasady korzystania z naszej witryny. Odwiedzając naszą witrynę, akceptujesz aktualne postanowienia tego Regulaminu oraz zobowiązujesz się do przestrzegania wszystkich zawartych w nim zasad.
  Dopełnieniem Regulaminu jest nasza Polityka prywatności
  .
 2. Właścicielem witryny odsprzedaj.pl jest:

  Euromasters Sp. z o.o.

  Z siedzibą przy Paprotna 8, 51-117 Wrocław

  NIP:8982130747

  REGON: 020693884

 3. Charakter i cel witryny
  Witryna jest serwisem informacyjno-promocyjnymi mającym na celu gromadzenie ofert w Polsce i za granicą.
 4. Rejestracja użytkowników i ochrona danych:
  Osoba, która pragnie dodać do bazy swoją ofertę musi dokonać bezpłatnej rejestracji. Po zakończeniu rejestracji dana osoba będzie miała możliwość zalogowania się do Panelu umożliwiającego dodanie oferty.
  Dane przekazywane podczas rejestracji oraz inne dane osobowe, które mogą być zbierane od użytkowników podczas korzystania z witryn, są gromadzone i wykorzystywane zgodnie z zasadami zawartymi w naszej Polityce Prywatności oraz Ustawie o ochronie danych osobowych.
 5. Prawa i możliwości użytkowników witryn.
  Rejestrując się w witrynie:
  • zgadzasz się podczas rejestracji dostarczyć prawdziwych informacji
  • akceptujesz w pełni ten Regulamin korzystania z witryny
  • zobowiązujesz się do utrzymania w tajemnicy Twego hasła i zgadzasz się ponosić odpowiedzialność za wszystkie skutki spowodowane zarówno swoim, jak i nieuprawnionym dostępem do witryn przez osoby, którym udostępnisz swój login i hasło
  • zobowiązujesz się zawiadomić nas natychmiast o jakimkolwiek nieupoważnionym dostępie do witryn za pomocą Twojego hasła albo o zarejestrowaniu się w witrynach z Twojego konta pocztowego
 6. Respektowanie praw własności, zastrzeżenie praw autorskich.
  Udostępniając witrynę, zwracamy szczególną uwagę na konieczność respektowania praw własności intelektualnej. Informujemy, że witryna zawieraja dokumenty chronione prawem autorskim, znaki towarowe i inne oryginalne materiały, w szczególności teksty, zdjęcia i grafikę, a przyjęty w witrynie wybór i układ prezentowanych w nim treści stanowi samoistny przedmiot ochrony prawnoautorskiej. Wszystkie loga, znaki towarowe oraz grafika zamieszczone na tych stronach są własnością ich twórców.
  Serwis zastrzega możliwość blokowania kont w dowolnym czasie bez podania przyczyny.
 7. Aktywność użytkowników w witrynach, przesyłanie materiałów:
  Masz prawo przesyłania do witryny swoich informacji, materiałów, dokumentów. Z tym prawem wiąże się z jednej strony możliwość oddziaływania na innych użytkowników witryny, a z drugiej dostęp do pewnych obszarów naszego systemu komputerowego, wrażliwych na zachowania, które mogą zakłócić sprawność jego działania.
  W związku z tym w pełni zgadzasz się, że Twoja aktywność w ramach witryny i konta:
  • nie może być sprzeczna z normami kultury, z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, nie może być dla innych w żaden sposób niebezpieczna i w związku z tym nie będziesz przesyłać do witryn lub wykorzystując mechanizmy witryn żadnych informacji i materiałów, naruszających ogólnie przyjęte normy kultury, wulgarnych, nielegalnych informacji materiałów i wypowiedzi, które wzywają do nietolerancji, nienawiści, przemocy, okrucieństwa czy naruszania prawa w jakikolwiek sposób, wyjątkiem jest dział erotyka gdzie dostęp do tej kategorii mają osoby pełnoletnie i mogą tam pojawić się ogłoszenia obsceniczne i nieprzyzwoite w granicach prawa polskiego.
  • nie możesz naruszać praw innych użytkowników witryn, szczególnie prawa do poszanowania godności, prywatności, do ochrony danych osobowych, do swobody wypowiedzi i w związku z tym powstrzymasz się od wypowiedzi obraźliwych lub agresywnych oraz nie będziesz zbierać lub usuwać jakichkolwiek danych o innych użytkownikach witryn
  • nie będziesz wykorzystywać mechanizmów witryn do rozsyłania materiałów niechcianych, uznawanych za spam
  • zgadzasz się, aby wydawca witryn miał prawo do modyfikacji bądź usunięcia każdego Twojego wpisu bez podania przyczyny
 8. Zawiadomienie o naruszeniu praw autorskich.
  Jeżeli uważasz, że Twoje lub czyjekolwiek prawa autorskie, prawa własności intelektualnej zostały w jakikolwiek sposób bądź w jakiejkolwiek formie naruszone w witrynach, prosimy o przesłanie informacji w tej sprawie do wydawcy witryny.
 9. Ogłoszenia płatne
  Większość naszych usług i produktów jest bezpłatna, jednakże niektóre z naszych dodatkowych usług lub produktów, włączając w to umieszczenie treści w określonych sekcjach serwisu jako reklamy, ogłoszenia wyróżnione lub premium, pakiety ogłoszeń i inne treści, możemy oferować odpłatnie ("Usługi Płątne"). Jeżeli jakaś usługa lub produkt jest oferowany odpłatnie to zostaniesz o tym poinformowany oraz będziesz mógł zapoznać się z i zaakceptować warunki. Podczas dokonywania opłat za Płatne Usługi może być wymagana akceptacja warunków firmy obsługującej płatności. Jesteś odpowiedzialny za dokonanie płatności za usługi wraz ze stosownymi podatkami. Poinformujemy Cię o wszelkich zmianach cen Płatnych Usług poprzez zamieszczenie ich na lub poprzez nasze Usługi.
 10. Rozumiesz i zgadzasz się z tym, iż ze względu na charakter Płatnych Usług, które oferujemy, nie jest możliwe wycofanie opłaconych usług i produktów, ani też zamówień, które zostały już przetworzone. Akceptujesz również fakt, iż w przypadku konieczności otrzymania faktury VAT, niezbędne jest zgłoszenie takiej prośby poprzez bezpośredni kontakt z nami i podanie pełnych danych do faktury przed dokonaniem i opłaceniem zamówienia.
 11. Wyłączenia gwarancji.
  W pełni akceptujesz, że wydawca udostępnia witrynę taką jaka jest.
  Zdajesz sobie sprawę, że opublikowane w witrynie materiały mogą zawierać informacje nieprawdziwe lub w inny sposób nie odpowiadające Twoim potrzebom i oczekiwaniom. Zgadzasz się, że korzystasz z witryny tylko i wyłącznie na własną odpowiedzialność i własne ryzyko.
  Wszystkie informacje, materiały lub usługi dostarczane za pośrednictwem witryny oferowane są bez jakiejkolwiek gwarancji, w szczególności:
  wydawca witryny nie zapewnia gwarancji dotyczących prawidłowości lub kompletności jakichkolwiek materiałów, informacji lub ustaleń umieszczonych w witrynie.
  Wydawca witryny nie gwarantuje, iż każda zamieszczona oferta sprosta oczekiwaniom każdego Użytkownika co do merytorycznej zawartości, dokładności czy przydatności uzyskanych informacji.
 12. Odsyłacze do innych witryn, ogłoszenia i reklamy
  W witrynie są publikowane odsyłacze do innych witryn. Mogą również być publikowane ogłoszenia firm - naszych Klientów. Wydawca witryny nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść, ścisłość, zawartość lub dostępność informacji, do których prowadzą odsyłacze.
 13. Biorąc pod uwagę globalny charakter Internetu, zobowiązujesz się przestrzegać odpowiednich przepisów prawa, włączając w to przepisy prawa dotyczące transmisji danych wysyłanych z kraju, w którym posiadamy, zarządzamy, wynajmujemy , nadzorujemy lub użytkujemy naszą infrastrukturę techniczną (jeżeli inny) lub kraju, w którym przebywasz (jeżeli inny) oraz przestrzegać odpowiednich przepisów prawa w zakresie akceptowalnych Treści, użytkowania i zachowania w Internecie.
 14. Rozstrzyganie sporów
  W związku z możliwością wystąpienia sporów związanych z korzystaniem z witryn:
  • zgadzasz się, że niniejszy Regulamin korzystania z witryn podlega prawu polskiemu - wszelkie spory mogące wyniknąć z wykonania zobowiązań zawartych w niniejszych warunkach będą rozstrzygane przez właściwy terytorialnie i rzeczowo sąd powszechny w Polsce.
  • zgadzasz się, że w przypadku, gdyby którekolwiek z postanowień tego Regulaminu zostało uznane za niezgodne z prawem przez właściwy sąd, to decyzja sądu nie powoduje uchylenia innych postanowień tego Regulaminu i w związku z tym wszystkie inne postanowienia zachowują swoją moc.
  • zgadzasz się, że w przypadku niezgodności pomiędzy warunkami opisanymi w konkretnym dokumencie w witrynie i sygnowanym przez Wydawcę, a warunkami przedstawionymi w niniejszym Regulaminie, zawsze przyjmuje się za ważniejsze warunki określone w dokumencie, z wyjątkiem wyrażonych gdziekolwiek gwarancji, o których mowa była w rozdziale Wyłączenia gwarancji.
 15. Zmiany regulaminu korzystania z witryny
  Zgadzasz się, że Wydawca serwisu zastrzega sobie wyłączne prawo do wprowadzania zmian w witrynie w dowolnym czasie bez potrzeby informowania użytkowników. Użytkownicy odpowiedzialni są za regularne przeglądanie tych warunków oraz zastrzeżeń, a następujące po wszelkich zmianach korzystanie z witryn jest równoznaczne z ich akceptacją.
 16. Dodawanie obiektów poprzez nasz zespół
  Godząc się na dodanie oferty poprzez Zespół w serwisie zakładamy, że prawa własności materiałów które udostępniasz i z których korzystasz przy dodaniu oferty (strona internetowa, zdjęcia itd.) należą do Ciebie.
  Godząc się na dodanie oferty poprzez Zespół w serwisie zobowiązujesz się do posiadania praw własności materiałów wykorzystanych przez serwis. W przeciwnym wypadku zobowiązujesz się do zmiany materiałów wyświetlanych w w witrynie.
 17. Ciasteczka (cookie) - serwis ogłoszeniowy wykorzystuje pliki cookie (ciasteczka). Użytkownik korzystając z serwisu wyraża zgodnę na zapisywanie na swoim terminalu (komputerze, telefonie itp.) plików cookie oraz akceptuje politykę prywatności serwisu ogłoszeniowego.
  Współczesne przeglądarki internetowe umożliwiają zarządzanie plikami cookie, a w szczególności pozwalają na ich usuwanie lub na całkowite wyłączenie ich obsługi. Przeglądarki internetowe oferują również pracę w tzw. "trybie prywatności (incognito)", w którym pliki cookie zapisywane są tylko tymczasowo tj. na czas trwania sesji przeglądarki. Nie wyłączenie obsługi plików cookie w przeglądarce internetowej serwis ogłoszeniowy traktuje jako świadomą zgodę użytkownika na zapisywanie plików cookie, co ma umożliwić poprawne działanie serwisu.
 18. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany regulaminu. Użytkownik powinien systematycznie sprawdzać czy regulamin nie uległ zmianie