Budynek handlowo-usługowy, 763 m², Nieporęt

Opublikowano: 16-03-2024 | Wygaśnie: 14-06-2024

4 699 000,00 zł

pokaż adres email...

Dodane przez: DOMiwa
Lokalizacja: Polska
Mazowieckie

Szczegóły

Rynek: Wtórny
Powierzchnia (w m2): 736
Imię i nazwisko agenta: Admin Admin
Adres e-mail agenta: biuro@domiwa.nieruchomosci.pl

Opis

Biuro Nieruchomości oferuje do kupna (ewentualnie wynajmu) działkę budowlaną z wolnostojącym obiektem z możliwym przeznaczeniem na handel, gastronomię, usługi, rzemieślnicze usługi nieuciążliwe, magazyn.

Działka ma kształt niemal idealnego prostokąta o powierzchni 1701 m i wymiarach ok. 36x47m.

Mieści się ona w miejscowości Nieporęt, przy głównej ulicy oraz w sąsiedztwie dzielnicy mieszkaniowej.

Dojazd do działki drogami: asfaltową i kostką.

Lokalizacja ta ponadto charakteryzuje się bardzo dobrym skomunikowaniem z Warszawą, Radzyminem oraz dobrym dojazdem do trasy S8.

Świetna oferta inwestycyjna.

Działka:

- jest płaska, częściowo porośnięta trawą i w części utwardzona: kostką brukową oraz utwardzeniem betonowym

- jest zabudowana budynkiem użytkowym, usługowym,

- media miejskie: prąd, gaz, internet, telefon, kanalizacja, woda

Naszym Klientom zapewniamy kompleksową obsługę transakcji:- pomoc w uzyskaniu finansowania,- pomoc prawną,- pomoc w prowadzeniu negocjacji,- pomoc w uzyskaniu potrzebnych dokumentów.Pomoc w zakresie wszelkich spraw związanych z załatwieniem finansowania nieruchomości jest usługą bezpłatną.

782 077 003 to numer, pod którym czekamy na Państwa pytania i możecie Państwo umówić się na obejrzenie działki.

Serdecznie zapraszamy!

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego stanowi:

Usługi

36.1. Ustala się przeznaczenie terenów oznaczonych symbolem U na cele nieuciążliwych usług.2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, można lokalizować:1) usługi z zakresu handlu, gastronomii i inne usługi o charakterze nieuciążliwym,2) nieuciążliwe, rzemieślnicze budynki usługowe z wyłączeniem:a) stacji paliw,b) warsztatów naprawczych samochodów oraz ciężkiego sprzętu i urządzeń rolniczych i budowlanego,3) budynki gospodarczo-garażowe na samochody osobowe i dostawcze towarzyszące zabudowie mieszkaniowej i prowadzonej na działce działalności w nieuciążliwych usługach.3. Na terenach, o których mowa w ust. 1 dopuszcza się:1) budynki mieszkalne jednorodzinne towarzyszące zabudowie usługowej.2) budynki gospodarczo-garażowe,3) budynki stanowiące zaplecze działalności usługowej, w tym magazyny, o powierzchni zabudowy nie przekraczającej 60 m2. 37.Na terenach usług, o ile ustalenia ogólne Działu IV nie stanowią inaczej, ustala się następujące warunki zagospodarowania, zabudowy i podziału terenu:1) zakazuje się lokalizowania budynków mieszkalnych i usługowych:a) innych niż w zabudowie wolnostojącej,b) innych niż:- z dachami stromymi dwu- lub wielospadowymi o jednakowym kącie ich nachylenia zawartym pomiędzy 30o do 45o,- z pokryciem ceramicznym lub z innego materiału o zbliżonej estetyce,- z kalenicami, w których zbiegają się połacie dachowe bez uskoku,c) wyższych niż:- 3 kondygnacje nadziemne ( w tym użytkowe poddasze),- 8 m licząc od poziomu terenu do gzymsu,- 12,5 m licząc od poziomu terenu do kalenicy,d) niższych niż:- 1 kondygnacja naziemna z nieużytkowym poddaszem,- 3,5 m licząc od poziomu terenu do gzymsu,- 6 m licząc od poziomu terenu do kalenicy,e) z poziomem parteru umiejscowionym wyżej niż 1 m ponad poziomem terenu,2) zakazuje się lokalizowania pozostałych budynków (gospodarczo-garażowych,magazynowych):a) innych niż w zabudowie wolnostojącej i bliźniaczej,b) innych niż:- z dachami stromymi dwuspadowymi o kącie nachylenia jednakowym dla każdej zpołaci, zawartym pomiędzy 30o a 45o,18- z pokryciem ceramicznym lub z innego materiału o zbliżonej estetyce,- z kalenicami, do których dochodzą połacie dachowe bez uskoku,c) wyższych niż:- 3 kondygnacje (w tym użytkowe poddasze),- 4 m licząc od poziomu terenu do gzymsu,- 8,5 m licząc od poziomu terenu do kalenicy,d) niższych niż:- 1kondygnacja plus nieużytkowe poddasze,- 2,5 m licząc od poziomu terenu do gzymsu,- 6 m licząc od poziomu terenu do kalenicy,e) z poziomem parteru umiejscowionym wyżej niż 1 m ponad poziomem terenu.3) na cele powierzchni biologicznie czynnej należy przeznaczyć nie mniej niż 70%powierzchni działki,4) na cele zabudowy można przeznaczyć nie więcej niż 25% powierzchni działki,5) zakazuje się podziału terenów na działki o powierzchni mniejszej niż 3000 m2. 38.Pozostałe zasady zagospodarowania, zabudowy i podziału, wspólne dla całego obszaru objętego zmianą planu zgodnie z ustaleniami Działu V, Rozdz.7 i 8.

Treść niniejszego ogłoszenia nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Oferta wysłana z programu IMO dla biur nieruchomości

Formularz kontaktowy

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Komentarze