Netinterpress - Profil użytkownika

Login: Netinterpress

Data rejestracji:
2021-03-22

Ostatnie logowanie:
2023-02-15

Ilość logowań: 83

Ogłoszenia: 2

Komentarze

Syndyk masy upadłości ogłasza sprzedaż w trybie z wolnej ręki w drodze pisemnego przetargu ofertowego udziału 1/2 we własności  nieruchomości  garażowej,  położonej  w Zielonej Górze przy ul. Partyzan...

Dodano: 15-02-2023 przez: Netinterpress

Syndyk masy upadłości Krzysztofa Kozaka osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sprzeda w trybie z wolnej ręki w drodze przetargu ofertowego, wierzytelność w stosunku do osoby trzeci...

Dodano: 13-02-2023 przez: Netinterpress