Ogłoszenia{{category_name}} w {{region_name}}

Ogłoszenie Syndyk masy upadłości Redwood Holding SA w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Łodzi zaprasza do przetargu na sprzedaż w trybie art. 320 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościo...

Dodano: 18-03-2022 przez: Netinterpress

Syndyk masy upadłości Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej w Wołominie        z siedzibą w Wołominie, zaprasza do udziału w aukcji na sprzedaż pakietu należności w łącznej nominalnej kwocie 1...

Dodano: 05-05-2022 przez: Netinterpress

Zaproszenie do składania ofert za zakup wierzytelności Syndyk Masy Upadłości Mieszkaniowej Spółdzielni Budownictwa Ekologicznego w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Gdańsku  w postępowaniu upadłoś...

Dodano: 28-03-2022 przez: Netinterpress