Ogłoszenia{{category_name}} w {{region_name}}

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej sprzeda udział 1/2 w lokalu mieszkalnym KW nr OL1O/00161308/8 położonym przy ul. Katowickiej 3/9 w Olsztynie o pow. 37,6...

Dodano: 26-03-2022 przez: Syndyk_Kamil_Grabowski