Działka inwestycyjna, 16500m2, Mokre, Radzymin

Opublikowano: 14-06-2024 | Wygaśnie: 12-09-2024

2 500,00 zł

pokaż adres email...

Dodane przez: DOMiwa
Lokalizacja: Polska
Mazowieckie

Szczegóły

Rynek: Wtórny
Powierzchnia (w m2): 16500
Imię i nazwisko agenta: Admin Admin
Adres e-mail agenta: biuro@domiwa.nieruchomosci.pl

Opis

Działka inwestycyjna, 3100 + 13400m2, Mokre, Radzymin

Biuro nieruchomości DOMIwa oferuje działkę o powierzchni łącznej 16500m i wymiarach ok. 27x530m. Mieści się ona w miejscowości Mokre k/ Radzymina, w odległości około 1300m od Alei Kaczyńskiego.

Działka do wynajęcia na plac magazynowy / składowisko bez możliwości budowy czegokolwiek na przestrzeni kilku najbliższych lat.

Tylko najem długoterminowy.

Czynsz w wysokości 2500 złotych miesięcznie.

Działka:

- jest płaska, porośnięta trawą,

- jest niezabudowana,

- nie ma bezpośredniego dostępu do mediów (prąd doprowadzony do sąsiada, wodociąg w planach).

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP) 1) przeznaczenie podstawowe zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna; 2) przeznaczenie dopuszczalne: a) budynki gospodarcze i garażowe, b) zabudowa zagrodowa w zakresie utrzymania istniejących budynków, z zastrzeżeniem pkt 4; 3) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy: a) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy: 30% powierzchni działki budowlanej, b) udział powierzchni biologicznie czynnej: minimum 50% powierzchni działki budowlanej, c) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,6 dla działki budowlanej, d) wysokość zabudowy: - dla budynków mieszkalnych do 10,0 m w przypadku dachów wielospadowych oraz do 8,0 m w przypadku dachów płaskich, w tym nie więcej niż dwie kondygnacje nadziemne, - dla budynków gospodarczych i garażowych do 5,0 m, e) ukształtowanie połaci dachowych: - budynków mieszkalnych: dachy płaskie lub wielospadowe o kącie nachylenia od 25do 45, - budynków gospodarczych i garażowych: dachy płaskie, jednospadowe lub wielospadowe o kącie nachylenia do 25; f) w odniesieniu do zabudowy istniejącej obowiązek stosowania ustaleń pkt. 3 odpowiednio w ramach dokonywanej zmiany parametrów lub konstrukcji istniejących budynków; 4) utrzymanie istniejącej zabudowy zagrodowej z możliwością rozbudowy, nadbudowy, przebudowy, odbudowy, przy zachowaniu poniższych parametrów: a) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy: 30% powierzchni działki budowlanej, b) udział powierzchni biologicznie czynnej: minimum 50% powierzchni działki budowlanej, c) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,6 dla działki budowlanej, d) wysokość budynków do 10,0 m, e) ukształtowanie połaci dachowych dachy płaskie, jednospadowe lub wielospadowe o kącie nachylenia do 45; 5) w zakresie warunków scalania i podziału nieruchomości: a) powierzchnię działki dla zabudowy wolnostojącej nie mniejszą niż 1000 m, dla zabudowy bliźniaczej nie mniejszą niż 700 m, b) szerokość frontu działki nie mniejszą niż 20,0 m; 6) w zakresie obsługi komunikacyjnej: a) obsługa terenów zgodnie z rysunkiem planu, b) dopuszczenie wyznaczania dróg wewnętrznych, zgodnie z ustaleniami 15 pkt 5.

Naszym Klientom zapewniamy kompleksową obsługę transakcji:

- pomoc w uzyskaniu finansowania,

- pomoc prawną,

- pomoc w prowadzeniu negocjacji,

- pomoc w uzyskaniu potrzebnych dokumentów.

Pomoc w zakresie wszelkich spraw związanych z załatwieniem finansowania nieruchomości jest usługą bezpłatną.

722 020 599 to numer, pod którym czekamy na Państwa pytania i możecie Państwo umówić się na obejrzenie działki.

Bardzo polecamy i zapraszamy do oglądania

DOMiwa Nieruchomości Mazowieckie

Treść niniejszego ogłoszenia nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Oferta wysłana z programu IMO dla biur nieruchomości

Formularz kontaktowy

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Komentarze