Szczegóły

Rodzaj kontaktu: firmy

Opis

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI OZE PROJEKT S.A. oraz OZE PROJEKT CIEPŁO SP. Z O.O. sprzeda

skład ruchomości, materiałów i narzędzi przeznaczonych do zakładania instalacji fotowoltaicznych, pompy ciepła różne modele, klimatyzatory, panele fotowoltaiczne, inwertery, rekuperatory oraz narzędzia pomiarowe, instalatorskie, budowlane, sprzęt komputerowy i biurowy - za cenę nie niższą niż ich wartość oszacowania: 728.330,00 zł. Cena zawiera podatek VAT 23%.

Sprzedaż prowadzona jest w formie konkursu ofert. Oferty pisemne, z podaniem proponowanej ceny należy składać w Kancelarii Notarialnej Zbigniewa Stankiewicza w Olsztynie przy ul. Dąbrowszczaków 18/4, tel. (89)527 32 30 - w terminie do dnia 5 kwietnia 2024r.

Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi 10 kwietnia 2024r. o godz. 10.00.

O wyniku oferenci zostaną powiadomieni listownie. Przystąpienie do konkursu oznacza zapoznanie się z regulaminem konkursu ofert i jego akceptacją. Syndyk zastrzega prawo swobodnego wyboru oferty a także unieważnienia konkursu bez podania przyczyn.

Szczegółowy wykaz i zdjęcia poszczególnych ruchomości oraz regulamin konkursu ofert jest dostępny w Internecie na stronie www syndykolsztyn com oraz syndyk eu.

Tel. do syndyka 503 313 338.

Formularz kontaktowy

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Komentarze